Styret vil på denne siden informere medlemmene om saker vi jobber med, og diverse relevant informasjon.

2016_5. juni

Styret har de siste 2 måneden jobbet med to særdeles viktige saker mht. kystlagets fremtid. Det er viktig for kystlagets fremtidige eksistens at vi har et uttalt mål for kystlagets identitet og rolle i lokalsamfunnet. Vi har derfor ferdigstilt to dokumenter som skal hjelpe styret, og kystlagets medlemmer, til å jobbe målrettet med å posisjonere Jeløy Kystlag som den aktøren vi ønsker å fremstå. Vedlagt ligger to dokumenter som vi ber alle kystlagets medlemmer å lese.
1) Jeløy Kystlag, Strategi dokument
2) Jeløy Kystlag, Retningslinjer for tildeling av båtplass

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2017 JELØY KYSTLAG