Jeløy kystlag er et lokallag og samtidig et fylkeslag under forbundet KYSTEN.

Generell informasjon

1987 Det har alltid vært interesse for kystkultur her i Moss, som ellers i kyst Norge, men først dette året begynner noen med felles interesse for gamle båter å tenke på at det kanskje kan være fordel ved å stå sammen i en felles organisasjon. Som f.eks. KYSTEN !!

1988 Det var vanskelig å finne lokaler og noen som vil påta seg lederverv., og det ender med at det dannes en ?veteranbåt gruppe? som en underavdeling til Moss seilforening 6.10.88.

1989 12 Mai blir Sjørøver skuta ?KLARA? døpt i Moss av Torbjørn Egner, sammen med 1000vis av Mossinger . Det arbeides nå med å ivareta kanalen med brua og parkene som et kulturminne.. På dugnad ble brukarene til kanal brua vasket og malt, utført i ?det skulte? som en mot demonstrasjon mot tagging og manglende vedlikehold, det har aldri blitt offentliggjort at det var kystkulturgruppen som sto bak dette.

1990 Etter snaue 2 år konkluderer ?gruppen? med at de vil ut av M.S og fortsetter på samme måte, men endrer navnet til ?kystkulturselskapet? og etter hvert til ?Kystkultur gruppa? KKG. Der møtene ble avholdt i hverandres båter og hjemme hos medlemmene. Det ble arrangert flere maritime arrangementer under KKG regi?? Vinteren 90-91 ble detblant annet gjort forsøk på å restaurere Colin Archers minste rednings båt ?Stråholmbåten?.1991 Dette var en rorednings båt som nå er tilbake på museum i Horten. Dette året skjedde det en navnendring til Jeløy kystlag. Og Jeløy kystlag arrangerte for første gang trebåtsamling i kanalen, med frokost i kanal parken med mer . Dette ble en stor suksess.

1992 Vi søkte om å benytte brutårnet som klubblokale?..

1993 Det avholdes årlig Juletorsk tur. Vi trengte lokaler, og vi kunne nå låne lokalene til Sjømanns foreningens som vi benyttet til en rekke foredrag og møter med bespisning.

1996 21 Mai ble Jeløy kystlag formelt et fullverdig lokallag og samtidig et fylkeslag under forbundet KYSTEN.

Kulturminneåret 1997 var gamle Tollboden og kystlaget ansvarlig for utstillingen Moss bys maritime 
Historie, hvor det ble innsamlet historier og fotografier.

1998 Kystlaget arbeider med å få åpnet kanalbroa igjen. ?uten å lykkes??? Det var også et ønske å etablere en kulturhavn i kommunen. Nå begynner arbeidet med å søke om å benytte ROSNESTANGEN som lokalisering av en slik havn. Det er planlagt flytebrygger rett syd for Rosnestangen. Dette året fikk kystlaget tilgang til brutårnet på kanalbrua, som ble pusset opp innvendig på dugnad. Kulturhavnen ble vedtatt i ny havneplan for Moss, og kystlaget kan sette i gang utviklingen av den planlagte havnen.

Redningsselskapet har gjenopprettet lokal-avdeling i Moss og fått innpass i brutårnet på samme måte som Jeløy Kystlag.. Kuturhavnen er under arbeid og flytebryggene er nå anskaffet.
2005 Arbeidet fortsetter på Rosnestangen og flytebryggene på plass, og vi fortsetter våres arbeid med å ivareta kystkulturen i Moss.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2017 JELØY KYSTLAG